Deze wettelijke kennisgeving regelt de algemene voorwaarden voor toegang en gebruik van de website toegankelijk via de URL https://www.hostalyebisah.com (hierna de website), die Hostal Yebisah ter beschikking stelt van internetgebruikers.
Het gebruik van de website impliceert volledige en onvoorwaardelijke acceptatie van alle voorwaarden in deze juridische kennisgeving. Daarom moet de gebruiker van de website deze juridische kennisgeving zorgvuldig lezen in elk van de gevallen waarin het web wordt gebruikt, de tekst kan worden toegepast op het criterium van de eigenaar van het internet of de oorzaak van een wetswijziging; jurisprudentieel of in de zakelijke praktijk.

1.- TITEL VAN DE WEBSITE.

Bedrijfsnaam van het bedrijf: Hostal Yebisah
Naam van de eigenaar: Antonio Molio Costa
Statutaire zetel: Passeig de SÁlamera Nº13
Bevolking: Santa Eulalia del rioProvincie: Baleares
C.P .: 07840
C.I.F./D.N.I.: 41445233s
Telefoonnummer: 971330160
E-mail: info@hostalyebisah.com
Registratiegegevens:

2.- VOORWERP.

De website biedt gebruikers dezelfde toegang tot informatie en diensten die door Hostal Yebisah worden aangeboden aan die mensen of organisaties die in hen zijn geïnteresseerd.

3.- TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN HET WEB.

3.1.- Vrije toegang tot en gebruik van internet.
Toegang tot het internet is gratis voor gebruikers van hetzelfde.
3.2.- Gebruikersregistratie.
Over het algemeen is voor de toegang tot en het gebruik van de website geen voorafgaande inschrijving of registratie van de gebruikers daarvan vereist.

4.- INHOUD VAN DE WEB.

De taal die de eigenaar op internet gebruikt, is Spaans. Hostal Yebisah is niet verantwoordelijk voor het gebrek aan begrip of begrip van de taal van de website door de gebruiker, of de gevolgen ervan.
Hostal Yebisah kan de inhoud te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving en te verwijderen en te veranderen ze in de website en hoe u ze opent, zonder rechtvaardiging en vrij, niet het nemen van verantwoordelijkheid voor de gevolgen die zij kunnen berokkenen .
het gebruik van de inhoud van de webpagina is het verboden om te bevorderen, te werven of adverteren of geheime informatie of derden zonder toestemming van Hostal Yebisah, stuur reclame of informatie met behulp van voor deze dienst of informatie beschikbaar wordt gesteld gebruikers, ongeacht of het gebruik gratis is of niet.
Links of hyperlinks dat derden op te nemen op hun websites, die gericht zijn op deze website zal zijn voor de opening van de volledige website, kan niet uitdrukken, direct of indirect, valse, onjuiste of misleidende of zich bezighouden met oneerlijke of illegale acties tegen van Hostal Yebisah

5.- BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID.

Zowel de toegang tot het internet als het niet-overwogen gebruik dat kan worden gemaakt van de informatie die erin is vervat, is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de persoon die het uitvoert. Hostal Yebisah is niet verantwoordelijk voor enige gevolgen, schade of letsel die kunnen voortvloeien uit de toegang of het gebruik. Hostal Yebisah is niet verantwoordelijk voor eventuele beveiligingsfouten of voor enige schade aan het computersysteem (hardware en software) van de gebruiker of aan de daarin opgeslagen bestanden of documenten als gevolg van:

  • de aanwezigheid van een virus op de computer van de gebruiker dat wordt gebruikt voor de verbinding met de diensten en inhoud van het internet,
  • Een storing in de browser,
  • en / of het gebruik van niet-bijgewerkte versies daarvan.
    Hostal Yebisah is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en snelheid van de hyperlinks die zijn opgenomen in het web voor de opening van anderen. Hostal Yebisah garandeert niet het nut van deze links, noch is het verantwoordelijk voor de inhoud of services waartoe de gebruiker toegang heeft via deze links, of de goede werking van deze websites.
    Hostal Yebisah is niet verantwoordelijk voor virussen of andere computerprogramma’s die de computersystemen of apparatuur van gebruikers verslechteren wanneer ze de website of andere websites bezoeken die toegankelijk zijn via links op deze website.

6.- GEBRUIK VAN DE “COOKIES” TECHNIEK.

De website maakt geen gebruik van cookies of een andere onzichtbare methode om informatie te verzamelen wanneer de gebruiker er doorheen navigeert, met inachtneming van de vertrouwelijkheid en privacy van de gegevens.

  • ALS COOKIES WORDEN GEBRUIKT RAADPLEEG EEN COMMUNICATIE OVER HET GEBRUIK VAN COOKIES De website maakt gebruik van cookies; u kunt ons cookiebeleid raadplegen, dat te allen tijde de vertrouwelijkheid en privacy van het cookie respecteert.

7.- INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM.

Ze zijn het eigendom van Hostal Yebisah, alle industriële en intellectuele eigendomsrechten van het internet, evenals de inhoud ervan. Elk gebruik van het internet of de inhoud ervan moet een uitsluitend bepaald karakter hebben. Het is uitsluitend bestemd voor Hostal Yebisah, elk ander gebruik met betrekking tot het kopiëren, reproductie, distributie, transformatie, communicatie met het publiek of enige andere soortgelijke actie van alle of een deel van de inhoud van de webpagina, zodat iedere gebruiker kan deze uitvoeren acties zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hostal Yebisah

8.- PRIVACYBELEID EN GEGEVENSBESCHERMING

Hostal Yebisah garandeert de bescherming en vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens, van elk type dat door onze klantenbedrijven wordt verstrekt, in overeenstemming met de bepalingen van Organische Wet 15/1999 van 13 december, over de bescherming van persoonlijke gegevens.
Alle informatie die door onze opdrachtgever bedrijven om Hostal Yebisah of uw medewerkers zal worden opgenomen in een geautomatiseerd persoonsgegevens gemaakt en onderhouden onder de verantwoordelijkheid van Hostal Yebisah, essentieel voor de door de gebruikers gevraagde diensten te leveren.
De verstrekte gegevens zullen in overeenstemming met de veiligheidsmaatregelen van de Verordeningen (Koninklijk Besluit 1720/2007 van 21 december), in die zin Hostal Yebisah de bescherming niveaus wettelijk vereiste heeft vastgesteld en alle beschikbare technische maatregelen geïnstalleerd worden behandeld om verlies, misbruik, wijziging of ongeoorloofde toegang door derden te voorkomen. De gebruiker moet er zich echter van bewust zijn dat beveiligingsmaatregelen op internet niet onneembaar zijn. Indien dit wenselijk wordt geacht dat hun persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan andere instanties, wordt de gebruiker op de hoogte van de overgedragen gegevens, het doel van het bestand en de naam en het adres van de verkrijger, voor zijn onomwonden over toestemming.
In overeenstemming met de bepalingen van de RGPD kan de gebruiker zijn recht op toegang, rectificatie, annulering en verzet uitoefenen. Hiervoor moet u contact met ons opnemen via info@hostalyebisah.com.

9.- TOEPASSELIJKE WETGEVING EN BEVOEGDE JURISDICTIE.

Deze juridische kennisgeving zal worden geïnterpreteerd en beheerd in overeenstemming met de Spaanse wetgeving. Hostal Yebisah en de gebruikers, die uitdrukkelijk afstand doen van enige andere jurisdictie die met hen correspondeert, dienen zich aan bij de rechtbanken en tribunalen van de woonplaats van de gebruiker voor elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. In het geval dat de gebruiker zijn woonplaats buiten Spanje heeft, dienen Hostal Yebisah en de gebruiker, die uitdrukkelijk afstand doen van enig ander rechtsgebied, de rechtbanken van de woonplaats van Hostal Yebisah